Nouveaux

#1299: Katrina

Phedora-Katrina
Skin:  Ooh-la-licious – Naavah
Hair:  Iconic Couture Hair – Katrina
Eyewear:  Se7en – Kizz
Nails:  Empire – Stiletto (Ultra)
Nail Colour:  Nouveaux – Matte Polish
Tattoo:  Identity – Peaceful Love
Jumpsuit:  Zoom – Tutti Frutti *NEW* @ ELITE
Footwear:  Phedora – Katrina *NEW* @ Black Fair 2017
Poses:  Imitation – Alexa *NEW* @ ELITE and Talia